Valla Teataja

29.01.18

Valla Teatajat saab kodulehelt lugeda peale kahe või enama nädala möödumist paberkandjal lehe ilmumisest.

Reklaami avaldamise kord Valla Teatajas (21. jaanuar 2014 korraldus nr 25)

Kaastööd ja reklaamid palume saata e-posti aadressil ajaleht@halingavald.ee.

2018. aastast jätkab ajaleht Põhja-Pärnunumaa valla piirkonnalehena. Vaata http://www.pparnumaa.ee/ajaleht.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Toimetaja: ANDRUS PEETSON