Sotsiaaltransporditeenus

27.11.16

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on tagada Halinga valla elanikele iseseisva toimetuleku saavutamiseks sõiduki kasutamise võimalus avalike teenuste kasutamiseks (sõit pere- või eriarsti juurde, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, ravimite ja toiduainete toomiseks koju jms).

Teenuse sihtgrupiks on alaliselt Halinga vallas elavad isikud, kes oma tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised:

  • kasutama ühistransporti,
  • kasutama isiklikku sõiduvahendit või
  • korraldama iseseisvalt muud transporti.

Teenust vajav isik esitab vallavalitsuse sotsiaalametnikule kirjaliku või suulise avalduse (sel juhul täidab avalduse sotsiaalametnik) teenuse vajalikkuse põhjendusega, milles on märgitud sõidu kuupäev, otstarve ja marsruut. Ühtlasi toob taotleja välja asjaolud, mis takistavad kasutada ühistransporti, isiklikku sõiduvahendit või korraldama iseseisvalt muud transporti.

Avaldus maakonnasisestel sõitudel tuleb esitada vähemalt kolm tööpäev enne soovitud sõiduaega ja väljaspool maakonda vähemalt seitse tööpäeva. Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel Eesti Vabariigi piires vallavalitsuse hooldustöötaja poolt töösõitudeks kasutatava Halinga vallale kuuluva sõiduautoga.

Transporditeenuse osutamine kliendile on tasuline, 0,20 eurot/km. Tasu arvestamine algab teenust taotlenud isiku sõiduki peale võtmisega ja lõpeb teenuse täitmise järel isiku väljumisega sõidukist.

Teenuse osutamine on tasuta:

  • alla 7. a lapsele
  • puudega isiku saatjale, juhul kui puudega isikul on liikumis- või nägemisfunktsiooni kahjustus
  • isikule, kelle sissetulek jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse piirmäära.

Õigusaktid

Toimetaja: RIINI ÕIGE