Toitlustamise toetus õppeasutuses nelja- ja enamalapseliste peredele

4.04.16

Toitlustamise toetus õppeasutuses nelja- ja enamalapseliste peredele

Toitlustamise toetus määratakse ja makstakse rahvastikuregistrijärgsetele Halinga valla nelja- ja enamalapseliste peredele õppeasutuses käivate laste toiduraha toetuseks teenuseosutajale vastavalt tegelikele kuludele.

Perede suuruse kindlakstegemisel võetakse arvesse:

  • kõik peres kasvavad alaealised lapsed;
  • laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Pere koosseisu ei arvata last, kes elab lahus elava vanema juures, on teises perekonnas eestkostel, perekonnas hooldamisel või elab hoolekandeasutuses.

Toimetaja: RIINI ÕIGE