Sünnitoetus

23.03.16

Sünnitoetus määratakse ja makstakse emale lapse sünni registreerimisel juhul, kui ema elukoht rahvastikuregistri andmetel on Halinga vallas olnud katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi.

Sünnitoetus makstakse välja kahes osas, millest 50% makstakse lapsevanema avalduse alusel sünni registreerimise päevast arvates hiljemalt viie tööpäeva jooksul ja 50% lapse 1- aastaseks saamisel ühe kuu jooksul lapsevanema avalduse alusel arvates avalduse esitamise päevast hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Sünnitoetuseks määratakse 320 eurot.

Sünnitoetuse teist osa ei maksta, kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa või taotleja ja laps on peale esimese osa väljamakset registreeritud rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse elanikuks.

Riigipoolne sünnitoetus

Sünnitoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 320 eurot iga sündinud lapse kohta, kui sünnib üks laps või kaksikud. Kolmikute või suurema arvu mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust 1000 eurot lapse kohta.

Toimetaja: RIINI ÕIGE