Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamise kord munitsipaalharidusasutuses

27.11.16

Teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine tegevustes, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule.

Tugiisiku teenuse saajad on raske või sügava puudega lapsed, kes vajavad kõrvalist abi munitsipaalharidusasutuses õpi- ja arendusprotsessis osalemiseks. Siinkohal on oluline, et käesoleva teenuse vajadus on fikseeritud lapse isiklikus rehabilitatsiooniplaanis.

Teenuse sisu:

  • abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel (reeglina vaimupuude või psüühikahäire puhul).

Järgnevad punktid on olulised eelkõige füüsilisest puudest tuleneva erivajaduse puhul:

  • vajadusel abistamine tõstmisel ja liikumisel;
  • vajadusel abistamine riietumisel;
  • vajadusel abistamine söömisel;
  • vajadusel abistamine hügieenitoimingute sooritamisel;
  • vajadusel abistamine mängu- ja õppepaiga korrastamisel;
  • vajadusel abistamine munitsipaalharidusasutuse üritustel osalemisel.

Teenuse osutamiseks sõlmitakse neljapoolne leping (lapse esindaja, vallavalitsus, tugiisik ja munitsipaalasutus).

Puudega lapsele tugiisiku teenuse osutamist munitsipaalharidusasutuses reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: RIINI ÕIGE