Koduteenused

30.11.16

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele eakatele ja puuetega inimestele, kes vastava teenuse puudumisel vajaksid hooldust hoolekandeasutuses.

Koduteenuste saamiseks tuleb esitada avaldus Halinga Vallavalitsusele, milles on põhjendatud soov saada kõrvalabi. Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse leping kliendi ja vallavalitsuse vahel.
Koduteenuste osutamine kõrvalabi vajavale isikule on tasuline.
Koduteenused võivad olla isikule tasuta, juhul kui isiku sissetulekud on väiksemad vallavalitsuse poolt kehtestatud sissetulekute piirmäärast (243 eurot) ja tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised majanduslikult täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust.

Koduteenuseid osutab vallavalitsuses palgal olev hooldustöötaja.

Koduteenuste määramist ja selle eest võetavat tasu reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: RIINI ÕIGE