Eluasemeteenused

27.11.16

Kohalik omavalitsus annab eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks.
Sotsiaalpinna andmise ja kasutamise korra kehtestab vallavolikogu.

Isikuid, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Halinga vallas on üks sotsiaalmaja, mis asub Vahenurme külas. Sotsiaalmajas on kaheksa korterit.

Eluasemeteenuste korraldamist reguleerivad õigusaktid on:

Toimetaja: RIINI ÕIGE