Perearstile registreerumine ja perearsti vahetamine

27.01.15

Perearsti saab muuta avalduse esitamisega uuele perearstile.

Perearsti vahetamiseks peamised põhjused on elukoha muutus või rahulolematus teenusega.

Perearst on soovitav valida oma elukohale võimalikult lähedal. 

1. Esitage avaldus valitud perearstile (isiklikult või tähitud kirjaga, avalduse blanketti leiate siit: http://www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/avaldus-perearstile).

2. Perearst saab võtta uusi liikmeid oma nimistusse isiku enda või lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Näiteks vastsündinud saavad ravikindlustuse automaatselt, kuid perearstile tuleb siiski esitada avaldus lapse nimistusse kandmiseks pärast lapse isikukoodi saamist.

3. Perearst teavitab Teid nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates ning keeldumisel märgib ära ka keeldumise põhjuse.

4. Uuele perearstile on vajalik esitada väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juures. Õigus saada väljavõte oma tervisekaardist tuleneb võlaõigusseaduse §-st 769, isikuandmete kaitse seaduse § 19 lõikest 2 ja avaliku teabe seaduse §-st 4.

5. Perearst võib keelduda isiku võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud piirsuuruse (2000 isikut või 2400 isikut kui perearsti juures töötab ka abiarst) või kui isiku rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas.
Terviseamet, kooskõlastatult Eesti Haigekassaga, võib lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast. Perearst võib võtta inimese oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, kui nimistusse kuulub inimese pereliige. 

6. Perearst võib võtta oma nimistusse, olenemata piirsuuruse ületamisest, juba varem tema nimistu liikmete pereliikmeid, kui nad on rahvastikuregistri alusel registreeritud antud perearsti teeninduspiirkonda. Teeninduspiirkondade kohta saab infot Terviseametist.

7. Terviseamet võib määrata perearsti nimistusse isikuid, kes pole omale valinud perearsti, isiku alalise elukoha alusel. Terviseamet teavitab isikuid kirjalikult neile perearsti määramisest.

 

Toimetaja: RIINI ÕIGE