04.04.16

Halinga Vallavalitsus määrab ja maksab:

1. Riiklike toetusi - toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus.

2.  Halinga Vallavalikogu poolt kinnitatud sissetulekust sõltuvaid ja sõltumatuid toetusi. 

Автор: RIINI ÕIGE