Tugiisiku teenus

30.11.16

Tugiisiku teenus on oluline lastega peredele, et soodustada nende toimetulekut igapäevases elus. Kuna laste esmaseks ja peamiseks kasvukeskkonnaks on kodu, siis sõltub kodusest toetusest ja kasvatusest ka laste võime elada täisväärtuslikult oma elu.

Teenuse sihtgrupiks on lastega pered, lapsi kasvatavad isikud või lapsed, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

Teenuse eesmärk on nõustada lastega peresid laste eest hoolitsemise ja arengut toetava kasvukeskkonna tagamise juures.

Olulised tegevused teenuse osutamisel:

  • lapse turvalisuse jälgimine peres;
  • pere juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
  • koostöös perega loovate lahenduste arendamine, tuginedes optimismile ja pere sisemiste jõuvarude avastamisele ning nende kasutamisele;
  • pere toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.

Halinga Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist koondab info abi vajavate perede kohta ja motiveerib peresid teenust kasutama.

Tugiisiku teenuse määramist reguleerivad õigusaktid on:

Автор: RIINI ÕIGE