Ostrow Mazowiecka vald

21.07.16

Sõprussidemed Poola Ostrow Mazowiecka omavalitsusega said alguse 2007. aasta suvel, kui Uduvere seltsingu Eesti õpilasmaleva rühmas töötas 15 last Poolast Ostrow Mazowieckast. Korrastati Uduvere kiriku ümbrust ja kalmistut.

Ametlik sõprusleping kahe valla vahel sõlmiti 2008. aastal.

Vallavanemad Waldemar Brzostek  ja Ülle Vapper.                      

Samal aastal viibisid Halinga valla lapsed Poolas laagris. Alates 2010. aastast on igal suvel saanud Halinga valla kuuenda klassi lõpetanud õpilased tutvuda Ostrow Mazowiecka ja Poola elu-oluga ning Poola lastele on näidatud meie valda ja Eesti vaatamisväärsusi. 2012. ja 2014. aastal osaleti ühiselt Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Halinga valla rahastatud projektides, kus uuriti mõlema maa looduse erinevusi ja ühisjooni ning 2014. aastal saadi teadmisi jäätmete taaskasutusest.

Halinga valla ja Ostrow Mazowiecka omavalitsuse ettevõtjate delegatsioonid on vastastikku tutvunud mõlema maa ettevõtetega. 

Автор: RIINI ÕIGE