Sauga Vallavolikogu ettepanek uute läbirääkimiste alustamiseks

23.10.16

Sauga Vallavolikogu otsustas teha ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks järgmistele omavalitsustele:

Are, Halinga, Audru, Paikuse, Tori, Tõstamaa vallavolikogudele ja Sindi linnavolikogule.  

Sauga Vallavolikogu 22.09.2016  otsus nr 90.

Halinga Vallavolikogu 19.10.2016 otsus nr 30 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle uute läbirääkimiste alustamisest keeldumine"

 

Автор: RIINI ÕIGE