Lumetõrje

6.12.17

Lumetõrje toimub hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus elavad alaliselt Halinga valla elanikud rahvastikuregistri andmetel.

Talihoolduse põhimõtted

Lumetõrjet teostatakse kohalikel teedel koheva lume korral kui lumekihi paksus ületab 10 cm ning sulalume või lörtsi korral kui lumekihi paksus ületab 6 cm. Lume- või lörtsikihi paksust arvestatakse kinnisõidetud lumekihi pinnast.
Teedel alustakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul juhul, kui kohalike teedega ristuvatel riigimaanteedel on lumetõrje läbi viidud.
Hooldustsükli üle peab arvestust vallavalitsus. Hooldustsükli aeg on 24 tundi. Raskete ilmaolude korral pikeneb hooldustsükli aeg.
Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveoliinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule kuid mitte hiljem kui kell 6.30.

Tee omaniku kohustused

Tee omanik:
1. on kohustatud vabastama tee lumetõrjet segavatest objektidest (puuoksad, kivid vm objektid) mõõdetuna tee pinnalt kuni 3,5 meetri kõrguseni tee mulde laiuselt pluss ühe meetri laiuselt mõlemalt poolt mullet, kuid mitte vähem kui 5 meetri laiuselt.
2. märgistab lumetõrje paremaks korraldamiseks teele mahapöörde (teeotsa), tee trassil asuvad ohtlikud või kaitset vajavad objektid, ning vajadusel ka tee trassi 1 kuni 1,5 meetri kõrguselt helkur- või muude üheselt arusaadavate märkidega.
3. paigaldab vajadusel tee kaitseks tuisu eest konstruktsioone (lumeredelid). Maa omanikud on kohustatud taluma nende maale tuisu kaitseks paigaldatud konstruktsioone ajavahemikus 01. novembrist kuni 31. märtsini.
4. ei tohi oma kinnistul asuvat lund ladustada avaliku tee ega kõnnitee alale.

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet:
1) teedel, kus on takistuseks oksad, kivid jm objektid;
2) erateedel, mis teenindavad kinnistuid, kus rahvastikuregistri andmetel ei ela alaliselt Halinga valla elanikud;
3) erateedel, kus kinnistu kasutajal puudub kehtiv prügiveo leping põhjendusel, et kinnistul alaliselt ei elata või kinnistut ei kasutata;
4) erateedel, mille kinnistu omanik on esitanud avalduse, et ta ei soovi lumetõrje teostamist;
5) kinnistute õuealadel, mis kuuluvad füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Vallavalitsusel on õigus raskete ilmastikuolude korral jätta korraldamata lumetõrje teedel, kui antud tee ei halva oluliselt piirkonna elanike toimimist. Sellisel juhul avaldatakse vastav informatsioon valla kodulehel.

Vallavalitsus ei korralda transpordivahendite lumest väljatõmbamist. Õueala lumelükkamiseks teeb iga kinnistu omanik lükkajaga vajadusel eraldi kokkuleppe ja tasub selle eest ise.

Lumetõrje eest vastutab maanõunik Jüri Kirt, tel. 44 73 711, +372 53363794, e-post jyri.k@halingavald.ee

Lumetõrje piirkonnad

Käesoleval talvel on valla territoorium  jagatud kuueks lumetõrje piirkonnaks.

Riigihanke tulemusel on vastavad lepingud sõlmitud järgmiste lumetõrjetööde teostajatega:

Piirkond 1 - AS MAKO (Marek Kukk, tel  5152528) Pärnu-Jaagupi alevi tänavatel, teedel, platsidel ja kalmistutel.

Piirkond 2 – OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel  5144207) Kodesmaa, Oese, Libatse, Langerma, Pallika, Arase, Aasa, Kaelase, Altküla, Rukkiküla ja Lehtmetsa  küla;

Piirkond 3 – OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel 5144207) Eerma, Enge, Salu ja Pööravere küla;

Piirkond 4 – OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel 5144207) Anelema, Mõisaküla, Tühjasma, Lehu, Eametsa ja Soosalu küla;

Piirkond 5 -  OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel 5144207) Ertsma, Tõrdu, Loomse, Tarva, Kangru, Halinga, Valistre, osaliselt Roodi ja Soosalu küla;

Piirkond 6 - OÜ Massiner (Andres Laurimäe, tel 5144207) Roodi, Kuninga, Vahenurme, Kablima, Sõõrike, Helenurme, Vee, Pereküla, Naartse, Vakalepa, Eense, Mäeküla, Maima, Sepaküla ja Pitsalu küla.

 

Vaata lisaks:

Toimetaja: RIINI ÕIGE