Koolimuuseum

10.03.16

Kooli muuseum avatud kokkuleppel Tiiu Muhuga telefonil 5590 2332 või e-posti aadressil tiiu.muhu@pjg.ee. Täpsem info https://www.pjg.ee/koolimuuseum.php

1969. aastal hakkas Pärnu-Jaagupi Keskkoolis õpetaja May-Eliisabet Maiste tegelema kodu-uurimisega. Seoses kodu-uurimise aluste omandamisega ja uurimistööde koostamisega hakkasid õpilased kooli tooma vanu esemeid. Hiljem liitusid ka täiskasvanud nii kinkides kui müües vanu esemeid. Toodud esemete arv kasvas pidevalt ja nende hoidmine kooli geograafiaklassis muutus koormavaks. Peale mitmekordseid üritamisi avanes võimalus kooli nn roheline internaat kujundada kooli muuseumiks. Muuseumi rajaja ja esimene juhataja kuni 1999 aasta sügiseni oli väsimatu ja energiline May-Eliisabet Maiste.
24.05.1988. a toimus Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi pidulik avamine. See vana remontimata maja tuli järgnevate aastate jooksul järk-järgult remontida.
28.03.1988. a toimus kõrvalhoone mahamärkimine ja 1994. a mais avati kõrvalhoone esimese osa näituseruum.
30.05.1995. a seoses koolimuuseumi 10. aastapäeva tähistamisega sisustati kõrvalhoone teise ruumi ekspositsioon ja lõpetati põhihoone juurdeehitus, milles on kaks ruumi - avar esik ja nn "stagnatuba".
21.06.1996. a valmis "tõllakuur".
26.05.1997. a rajati ümber muuseumi roigasaed.
20.08.1997. a püstitati koolimuuseumi õuele lipuvarras, toimus selle pidulik avamine. Sama aasta sügisel kaevati krundi tagaserva kevadiste tulvavete kogumiseks tiik ja laoti selle juurde viivale teele paekividest kate.
1999. a talvel vahetati vananenud elektrisüsteem kaasaegsega. Samal aastal toimus põhjalik muuseumi krundi puhastamine võsast ja liigsetest puudest.
 

Toimetaja: ANDRUS PEETSON