Vallavalitsuse kui ametiasutuse kontaktandmed

18.08.17

Halinga Vallavalitsus

Aadress: Uus 53, Pärnu-Jaagupi alev, 87201 Pärnu maakond
Registrikood: 75001767

Arvelduskontod: 

  • EE441010902014162006 AS SEB Pank
  • EE622200221051203004 Swedbank AS

Ametnike vastuvõtuajad:

  • esmaspäeval  9.00-16.00
  • kolmapäeval  9.00-18.00
  • reedel 9.00-16.00.
  • lõuna 12.00-13.00.

 Vallamaja on avatud E, T, N kella 8.00-17.00,  K 8.00-18.00 ja R 8.00-16.00. 

Halinga Vallavalitsus palub arved saata e-posti aadressile arved@halingavald.ee, arvele märkida ka kontaktisik!
Ametnike e-posti aadressid on mõeldud ametiasutuse tegevusega seotud kirjavahetuseks.
Ametikoht Nimi Kontakt Haridus ja eriala
Vallavanem Ülle Vapper +372 44 73 704, +372 5066654, ylle.v@halingavald.ee keskeri, raamatupidaja
Vallasekretär Riini Õige +372 44 73 700, +372 53067351, riini.o@halingavald.ee keskeri ja kõrghariduse I aste, õigusteadus ja sotsiaaltöö korraldus
Registripidaja Ulvi Schär +372 44 73 702, +372 53086145, ulvi.s@halingavald.ee kutsekeskharidus, raamatupidamine
Pearaamatupidaja Eve Lempu +372 44 73 706, +372 53092356, eve.l@halingavald.ee kõrgharidus, toidukaupade tundmine ja kaubanduse organiseerimine
Raamatupidaja (töölepinguga) Anne Schmidt +372 44 73 705, +372 5531654, anne.s@halingavald.ee  
Ehitusspetsialist Raigo Jaanuste +372 44 73 711, +372 53079903, raigo.j@halingavald.ee keskeri, tööstus- ja tsiviilehitus
Maanõunik Jüri Kirt +372 44 73 711, +372 53363794, jyri.k@halingavald.ee keskharidus
Arengunõunik     ametikoht täitmata
Haridus- ja kultuurinõunik Tiia Kallastu +372 44 73 707, +372 57450355, tiia.k@halingavald.ee kõrgharidus, keemik, pedagoog
Sotsiaalnõunik Anneli Kaljur +372 44 73 709, +372 53284950, anneli.k@halingavald.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö + sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
Sotsiaaltöötaja Külli Reisel +372 44 73 708, +372 53284626, kylli.r@halingavald.ee rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus 
Lastekaitsespetsialist Kerttu-Kaia Kesler +372 44 73 710, +372 56644562, kerttu.k@halingavald.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö
Majandusnõunik Tiit Talts +372 44 73 703, +372 53078801, tiit.t@halingavald.ee kõrgharidus, mehaanikainsener
Keskkonnanõunik Rita Reppo +372 4473703, +372 53482928, rita.r@halingavald.ee kesk-eriharidus, metsamajandus
IT-spetsialist (töölepinguga) Andrus Peetson +372 53 005 490, andrus.p@halingavald.ee  
Valla Teataja küljendaja Andrus Peetson ajaleht@halingavald.ee
Lehe trükib AS Hansaprint
 
Toimetaja: RIINI ÕIGE

Hallatavate asutuste kontaktandmed

7.09.17

Libatse Lasteaed-algkool

http://libatsekool.halingavald.ee

Libatse küla, 87202 Pärnu maakond, libatsekool@halingavald.ee

Direktor Tarvi Tasane +372 44 59 470, libatsekool@halingavald.ee
Majandusjuhataja Sirje Elvala +372 44 59 472
Köök   +372 44 59 473
Lasteaed   +372 44 59 474

Pärnu-Jaagupi Põhikool

http://www.pjkool.ee

Kooli 3, Pärnu-Jaagupi 87201, Pärnumaa, pjkool@halingavald.ee, +372 44 97 155

Direktor Katrin Uutsalu +372 53030720, katrin.uutsalu@pjkool.ee
Õppealajuhataja Meeli Tasane +372 53010979, meeli.tasane@pjkool.ee
Majandusjuhataja Marko Põder +372 44 97 155, marko.poder@pjkool.ee
Kooli söökla Urve Atka +372 53004222, sookla@pjkool.ee
Infojuht Andrus Peetson +372 53 005 490, andrus.peetson@pjkool.ee

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna

http://pesamuna.halingavald.ee

Ülase 11, Pärnu-Jaagupi, 87201 Pärnu maakond, pesamuna@halingavald.ee, +372 5301 1179

Direktor Sirje Mölder +372 5301 1179, pesamuna@halingavald.ee
Majandusjuhataja Pille Liin +372 5346 4065

Pärnu-Jaagupi Muusikakool

http://www.pjmk.ee

Kooli 2, Pärnu-Jaagupi, 87201 Pärnu maakond, pjmk@halingavald.ee, +372 44 34 901

Direktor Katrin Uutsalu +372 53030720, pjmk@halingavald.ee
Õpetajate tuba   +372 44 34 901

Vahenurme Lasteaed-algkool

http://vahenurmekool.halingavald.ee

Vahenurme küla, 87101 Pärnu maakond, vahenurmekool@halingavald.ee , +372 44 94 730

Direktor Tarvi Tasane +372 44 94 730, tarvi.t@halingavald.ee

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja

http://pjrm.halingavald.ee

Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi 87201, Pärnu maakond, pjrm@halingavald.ee, +372 44 94 262

Juhataja-kultuurijuht Gerda Mölder +372 44 94 262, +372 58 855 662, pjrm@halingavald.ee
Administraator Triin Karotam +372 53 035 965

Libatse Raamatukogu

http://libatserk.halingavald.ee

Libatse küla 87202, Pärnu maakond, libatse@pkr.ee, +372 44 59 475

Juhataja  Aili Luik +372 44 59 475, libatse@pkr.ee

Pärnu-Jaagupi Raamatukogu

http://parnujaagupirk.halingavald.ee

Kooli 2, 87201 Pärnu-Jaagupi alev, parnu-jaagupi@pkr.ee, +372 44 94 248

Juhataja Ester Kerge +372 44 94 248, parnu-jaagupi@pkr.ee

Vahenurme Raamatukogu

http://vahenurmerk.halingavald.ee

Vahenurmeküla 87101, Pärnu maakond, vahenurme@pkr.ee, +372 44 94 710

Juhataja Ludmilla Kodasma +372 44 94 710, vahenurme@pkr.ee

Pärnu-Jaagupi Spordikeskus

http://spordikeskus.halingavald.ee

Kooli 3a, Pärnu-Jaagupi alev, 87201 Pärnu maakond, spordikeskus@halingavald.ee, +372 44 97 065

Juhataja kt Anne-Mai Tammeleht +372 56 458 763, spordikeskus@halingavald.ee

Noortekeskus

http://noortekas.halingavald.ee

Kooli 2, Pärnu-Jaagupi alev, 87201 Pärnu maakond. Pärnu-Jaagupi muusikakooli ja raamatukoguga ühes majas.

Noortejuht Kertu Kaljur                    +372 5289 664, noortekas@halingavald.ee

Jäätmejaam

Soo tn 5, Pärnu-Jaagupi alev

Töötaja Taavi Puust +372 51 25 784

Täiendav info: keskkonnanõunik Rita Reppo, +372 44 73 703, rita.r@halingavald.ee

AS Mako

http://mako.halingavald.ee

Uus 51-12, Pärnu-Jaagupi 87201 Pärnu maakond, mako@halingavald.ee, +372 44 94 252

Juhataja  Marek Kukk           +372 527 5028, mako@halingavald.ee
Raamatupidaja   +372 44 94 252, mako.arved@halingavald.ee

 

Toimetaja: RIINI ÕIGE