Kodanikukaitse

18.04.17

Koosoleku korraldaja teatab koosoleku pidamise koha prefektuurile hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva koosolekust, kui:

1) selle pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või
2) see on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või kasutada heli- või valgustusseadmeid.

Avalikust koosolekust teatamine Politse-ja Piirvalveametile.

Halinga valda teenindavad politseiametnikud

 

Rain Reinson
Amet: piirkonnapolitseinik
E-post: rain.reinson@politsei.ee, telefon 57880232. R. Reinson on puhkusel 24. aprillist kuni 14. maini 2017. Asendab Alar Abel.
 

Aire Lünekund
Amet: menetleja
E-post: aire.lynekund@politsei.ee, telefon: 58838140, 6123522

Alar Abel
Amet: piirkonna noorsoopolitseinik
E-post: alar.abel@politsei.ee,  telefon: 5295786

Politsei- ja Piirivalveamet

Tasub teada

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lasteakaitsesespetsialistile või lasteabitelefoni numbril 116 111.

RELVALOAD

Kodanike vastuvõtt relvalubade- ja taotluste küsimustes toimub Aida 5, 80010 Pärnu
Sissepääs Aida 5 (eskalaator) või Põhja 3 (trepp ja lift).
Vastuvõtt: E-R 9.00-17.00

Külli Veber, e-post kylli.veber@politsei.ee,  telefon: 449 0972, 53039812

Vihjed

Pärnu politsei ootab vihjeid õigusrikkumiste ja õigusrikkujate kohta anonüümsel
vihjepostil: laane.vihje@politsei.ee
narkovihjed: tel 444 6555
Liiklusega seotud tähelepanekuid ootab politsei infotelefonil 612 3000.
Korruptsiooniga seotud vihjeid ootab politsei aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee või vihjetelefoni automaatvastajale numbrile 612 3657.

Pärnu Ohvriabi osakond:
Pikk 18, Pärnu
Ohvriabi töötaja:
Reelika Ruubel, tel. 445 1145 e-post: parnu.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Toimetaja: RIINI ÕIGE