Maardlad

19.07.16

Maardla nimetus

Mäeeraldise nimetus

Mäeeraldise pindala

Mäeeraldise teenindusmaa pindala

Maavaravarud

Maavara kaevandamise keskmine aastamäär

Anelema dolokivimaardla

Anelema dolokivikarjäär

50,27 ha

69,38 ha

1522 tuh m3

250 tuh m3

Anelema dolokivimaardla

Anelema II dolokivikarjäär

5,28 ha

6,68 ha

607 tuh m3

25 tuh m3

Pitsalu liivamaardla

Pitsalu liivakarjäär

3,61 ha

5,08 ha

122 tuh m3

15 tuh m3

Lavassaare turbamaardla

Lavassaare ja Elbu turbatootmisala

2321,75 ha

2634,62 ha

9008 tuh tonni

350 tuh tonni

Lavassaare turbamaardla

Lavassaare II turbatootmisala

201,95 ha

230,68 ha

1632 tuh tonni

60 tuh tonni

Pitsalu liivakarjäär on kohaliku tähtsusega maardla, teised on kõik üleriigilise tähtsusega maardlad.

Kontaktinfo:

Ettevõtja nimi

Maardla nimetus

Kontaktid

OÜ Eesti Killustik

Anelema dolokivimaardla

Tel +372 517 6087, e-post info@eestikillustik.ee

Nurme Teedeehitus OÜ

Anelema dolokivimaardla

Tel + 372 447 5730, e-post info@nurmeteedeehitus.ee

Lemminkäinen Eesti AS

Pitsalu liivamaardla

Tel + 372 447 5019, e-post parnu@lemminkainen.ee

AS Tootsi Turvas

Lavassaare turbamaardla

Tel 50 354 97, e-post info@tootsiturvas.ee

AS Tootsi Turvas

Lavassaare turbamaardla

Tel 50 354 97, e-post info@tootsiturvas.ee

 

Toimetaja: RIINI ÕIGE