Jahipidamine

27.11.16

Halinga vallas on kaks jahiseltsi:

 

Alljärgneb väljavõte keskkonnaministri 17.062009 määrusest nr 27:

 Halinga jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

 

Halinga jahipiirkonna pindala on 19 270 hektarit.

Halinga jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:
Halinga jahipiirkonna piir läheb Parasmaa–Avaste–Kausi maantee ja Avaste kraavi ristumiskohast mööda Avaste kraavi Kesu rabani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Kesu raba Naravere ojani ning mööda Naravere oja Halinga peakraavini; sealt mööda Halinga peakraavi Rapla ja Pärnu maakonna vahelise piirisihini; siis mööda Pärnu ja Rapla maakonna vahelist piirisihti Kõverojani ning mööda Kõveroja Põldetaguse peakraavini, jätkudes mööda Põldetaguse peakraavi Langerma–Roodi maanteeni; siitpeale mööda Langerma–Roodi maanteed Tallinna–Pärnu maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Pärnu maanteed Pärnu-Jaagupi–Kergu maanteeni, jätkudes mööda Pärnu-Jaagupi–Kergu maanteed Uduvere–Soosalu maanteeni ning mööda Uduvere–Soosalu maanteed Angojani; sealt mööda Angoja Arisoo kraavini; siitpeale mööda Arisoo kraavi Arukase kinnistu loodepiirini ning mööda Arukase kinnistu loodepiiri Maasika kinnistu loodepiirini; siis mööda Maasika kinnistu loodepiiri Kuno kinnistu loodepiirini; edasi mööda Kuno kinnistu loodepiiri Aivo kinnistu loodepiirini; seejärel mööda Aivo kinnistu loodepiiri Peetri kinnistu loodepiirini, jätkudes mööda Peetri kinnistu loodepiiri Tallinna–Pärnu maanteeni; sealt mööda Tallinna–Pärnu maanteed Kamariku teeni, jätkudes mööda Kamariku teed Elbu ojani ning mööda Elbu oja Taidra peakraavini; edasi mööda Taidra peakraavi Hanseni raba kinnistu kagupiirini; siis mööda Hanseni raba kinnistu kagu- ja lõunapiiri Hanseni raba kinnistu edelanurgani; siitpeale mõttelise sirgjoonena üle Maima soo Vändra metskonna kvartali HA135 kirdenurgani, jätkudes mööda Vändra metskonna kvartali HA135 põhjasihti Audru–Lavassaare–Vahenurme maanteeni ning mööda Audru–Lavassaare–Vahenurme maanteed Lavassaare turbaraba kraavini; seejärel mööda Lavassaare turbaraba kraavi Rabakeskuse teeni ning mööda Rabakeskuse teed vaatetornini; siitpeale mõttelise sirgjoonena üle Lavassaare turbaraba Lavassaare turbaraba loodenurgani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Kõima raba Korise–Kallama kraavini; sealt mõttelise sirgjoonena üle Kõima raba Parasmaa sihini, jätkudes mööda Parasmaa sihti Parasmaa–Avaste–Kausi maanteeni ning mööda Parasmaa–Avaste–Kausi maanteed Avaste kraavini.

 

Pööravere jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

 

Pööravere jahipiirkonna pindala on 16 250 hektarit.
Pööravere jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Pööravere jahipiirkonna piir läheb Kaelase kraavi suudmest Enge jões mööda Kaelase kraavi Rapla ja Pärnu maakonna vahelise piirisihini, jätkudes mööda Rapla ja Pärnu maakonna vahelist piirisihti Piiri sihini ning mööda Piiri sihti Regenese ojani; siitpeale mööda Regenese oja Sõeru kinnistu põhjanurgani; edasi mööda Sõeru kinnistu põhja- ja idapiiri Märjamaa metskonna kvartali 608 läänesihini ning mööda Märjamaa metskonna kvartali 608 lääne- ja lõunasihti, kvartalite 611, 612, 613, 617, 618 ja 619 lõunasihti Pärna sihini; sealt mööda Pärna sihti Männiku kraavini ning mööda Männiku kraavi Kohtroma Bolotnõi kinnistu põhjapiirini; siis mööda Kohtroma Bolotnõi kinnistu põhjapiiri Kohtroma Bolotnõi kinnistu kirdenurgani, jätkudes mõttelise sirgjoonena üle Kaisma raba Vändra metskonna kvartali HA059 kirdenurgani (Kaisma Suurjärveni); edasi mööda Kaisma Suurjärve lääne- ja lõunakallast Vändra metskonna kvartali HA074 kirdenurgani, jätkudes mööda Vändra metskonna kvartalite HA074 ja HA080 idasihti Kaisma Väikejärve kraavini ning mööda Kaisma Väikejärve kraavi Kaisma Väikejärveni; sealt mõttelise sirgjoonena üle Kaisma Väikejärve Enge jõe väljavooluni; edasi mööda Enge jõge Vändra metskonna kvartali HA082 lõunasihini ning mööda Vändra metskonna kvartali HA082 lõunasihti Veskimetsa kinnistu põhjanurgani, jätkudes mööda Veskimetsa kinnistu kirdepiiri Käärdipõllu kinnistu põhjapiirini; siitpeale mööda Käärdipõllu kinnistu põhja- ja idapiiri Mõisaküla–Metsavere maanteeni, jätkudes mööda Mõisaküla–Metsavere maanteed Pööravere turbaraba piirikraavini; sealt mööda Pööravere turbaraba piirikraavi Vändra metskonna kvartali HA098 loodesihini; edasi mööda Vändra metskonna kvartalite HA098 ja HA097 loodesihti Saki jõeni ning mööda Saki jõge Tabria–Lehu maanteeni, jätkudes mööda Tabria–Lehu maanteed Mäe kinnistu põhjanurgani; seejärel mööda Mäe kinnistu loodepiiri Uduvere–Suigu–Nurme maanteeni ning mööda Uduvere–Suigu–Nurme maanteed Angoja sihini; sealt mööda Angoja sihti Angojani, jätkudes mööda Angoja Soosalu–Uduvere maanteeni ning mööda Soosalu–Uduvere maanteed Kergu–Pärnu-Jaagupi maanteeni; teeristist mööda Kergu–Pärnu-Jaagupi maanteed Tallinna–Pärnu maanteeni; seejärel mööda Tallinna–Pärnu maanteed Langerma–Roodi maanteeni; teeristist mööda Langerma–Roodi maanteed Põldetaguse peakraavini, jätkudes mööda Põldetaguse peakraavi Kõverojani ning mööda Kõveroja Langermaa peakraavini; edasi mööda Langermaa peakraavi Jädivere kraavini; seejärel mööda Jädivere kraavi Tüngi kraavini, jätkudes mööda Tüngi kraavi Enge jõeni ning mööda Enge jõge Kaelase kraavi suudmeni.

 

Olulised viited:

Jahindust puudutav seadusandlus:

 

Toimetaja: RIINI ÕIGE