Järgmine volikogu istung

28.06.17
Halinga Vallavolikogu 8. koosseisu 41. istung toimub 16. augustil  2017 kell 15.00 vallamajas.
 

 

Esialgne päevakord:

1. Vändra valla poolt sildfinantseerimise korras  võlakohustuse võtmise heakskiitmine

Ettekandja vallavanem Ülle Vapper, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

2. Halinga Vallavolikogu 23. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Õpetajate töötasustamise alused" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuurinõunik Tiia Kallastu, kaasettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees Tarvi Tasane

 

 

Toimetaja: RIINI ÕIGE