Järgmine volikogu istung

9.08.17
Halinga Vallavolikogu 8. koosseisu 41. istung toimub 16. augustil  2017 kell 15.00 vallamajas.
 

Päevakord:

 1. 2017. aasta eelarve II kvartali täitmise seirearuanne ja -analüüs

Ettekandja pearaamatupidaja Eve Lempu,  kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Tiia Uffert

2. Halinga Vallavolikogu 23. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Õpetajate töötasustamise alused" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuurinõunik Tiia Kallastu, kaasettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees Tarvi Tasane

3. Pädevuse delegeerimine Halinga Vallavalitsusele       

Ettekandja haridus- ja kultuurinõunik Tiia Kallastu, kaasettekandja haridus- ja noorsookomisjoni esimees Tarvi Tasane

4. Arvamuse andmine Pööravere uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja korralduse eelnõu kohta

Ettekandja keskkonnanõunik Rita Reppo, kaasettekandja maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Arvo Pekko

5. Arvamuse andmine baaskaardilehtede geoloogilise kaardistamise üldgeoloogilise uurimistöö loa andmise korralduse eelnõu kohta

Ettekandja keskkonnanõunik Rita Reppo, kaasettekandja maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Arvo Pekko

6. Heakorrakonkursi Kaunim Kodu tulemuste kinnitamine

Ettekandja heakorrakomisjoni esimees Arvo Pekko

7. Kinnistu jagamine ja nõusoleku andmine kinnistule seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks

Ettekandja vallavanem Ülle Vapper, kaasettekandja majandus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Tiia Uffert

 

 

Toimetaja: RIINI ÕIGE