Kaubandustegevuse registreerimine

4.02.15

1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS), mis tõi kaasa muudatusi ka paljudes teistes eriseadustes (nt. kaubandustegevuse seadus, alkoholiseadus, tubakaseadus, turismiseadus jne).

Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. 

Majandustegevusteade kaubanduses

Alkoholi ja tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:

  • jaekaubandus
  • hulgikaubandus
  • toitlustamine 

Teade tuleb esitada ettevõtja asukoha ehk juriidilise aadressi järgi vastavale omavalitsusele, näidates ära kõik ettevõtja müügikohad.

 Majandustegevusteate saab esitada:

  • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele;
    posti teel või toimetades ettevõtja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele;
    notari kaudu.

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul s.o. kuni 1. juuli 2016 esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu.

Halinga vallas registreeritud ettevõtja peab esitama vormikohase majandustegevusteate Halinga  Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Uus 53, II korrus, või posti teel  või digitaalselt aadressil halinga@halingavald.ee

Enne teate esitamist tuleb ettevõtjal selle kohaliku omavalitsuse poolt tehtud toimingu eest tasuda riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele summas 10 eurot Halinga Vallavalitsuse kontole nr  EE441010902014162006 AS SEB Pank, EE622200221051203004 Swedbank AS.

Majandustegevusteate peab allkirjastama juhatuse liige, füüsilisest isikust ettevõtja või muu allkirjastamiseks volitust omav isik.

Ettevõtluse osakond kannab ettevõtja andmed registrisse järgmisel päeval nõuetekohase registreerimistaotluse saamise päevast arvates.

Teiste kaupadega kauplemisel, teenuste pakkumisel ja kaubanduse korraldajana tegutsemisel ei nõuta enam registreeringut ega majandustegevusteate esitamist.

Turismiseaduse kohaselt majutusteenuse osutamine on nn vaba majandustegevus, millel tegutsemiseks ei ole vaja esitada majandustegevusteadet ega taotleda tegutsemisluba, kuid kõik, kellel on MTRi registreeringus märge alkohoolse joogiga kauplemiseks majutusruumis või vastuvõtus, peavad 120 päeva jooksul alates MsüSi jõustumisest esitama tulenevalt alkoholiseadusest teate alkohoolse joogiga kauplemise kohta toitlustuse alal.

Kauplejad, kes tegutsesid siiani MTRi registreeringu alusel, kuid kellele kehtib majandustegevusteate esitamise kohustus, ei pea esitama uut teadet ka pärast 1. juulit, sest registreeringuga MTRis loetakse majandustegevusteade esitatuks. Kui MTRi registreeringus on muudatusi võrreldes majandustegevusteates nõutavaga, siis tuleb ettevõtjal need andmed esitada 120 päeva jooksul Msüsi jõustumisest ehk 1. juulist 2014. 

Juurdepääs registriandmetele

Juurdepääs majandustegevuse registri andmetele, millele ei ole seadusega kehtestatud juurdepääsupiiranguid, on registri veebilehelt

Taotluse vormid

Majandustegevusteade kaubandustegevusega tegelemiseks

Majandustegevuse muutmise kavatsuse ja majandustegevuse muutmise teade

Täiendav info

Ulvi Schär tel 4473 702, e-post ulvi.s@halingavald.ee

Toimetaja: RIINI ÕIGE