Uudised ja teated

« Tagasi

Õpilaste tasuta sõit Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel alates 25.09.2017

 

Üldine info:

1.      Alates 25. septembrist 2017.a. on kaartide valideerimine bussis õpilastele kohustuslik.

2.      Tegemist on uuele süsteemile üleminekuga, mille käigus võib esineda vajadus avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Seetõttu lubatakse tasuta sõiduõigusega õpilastel kodu ja kooli vahel 6. oktoobrini tasuta sõita ka siis, kui kaardi valideerimisel selgub, et sõiduõigus puudub.

Seda põhimõtet rakendatakse ka Pärnu linnaliinidel nr. 25, 26 ja 28 ning ei rakendata ülejäänud linnaliinidel.

3.      Tasuta sõiduõiguse kasutamisel tekkinud probleemidest palume teatada aadressile info@pytk.ee  , näidates ära ka kaardi numbri, kaardi omaniku isikukoodi ja mis bussiliinil, kus a millal probleem oli.

4.      Kaardi tõrke korral bussis kirjutab bussijuht kaardi pika numbri viimased 5 kohta üles ning teavitab sellest bussifirma kaudu Pärnumaa Ühistranspordikeskust (PÜTK) edasiseks uurimiseks.

Kaartide väljastamine:

5.      PÜTK alustas tasuta jagamiseks mõeldud Pärnumaa Ühiskaartide laialivedu neisse üldhariduskoolidesse, kus ei kasutata bussikaardina toimivat e-õpilaspiletit. Loodame 20. septembri ennelõunaks kõik kaardid koolidele üle anda.

6.      Üldhariduskoolidele üleantavad kaardid on ette nähtud tasuta jagamiseks õpilastele, kellele kool on elukoha järgse kohaliku omavalitsusüksuse kaudu taotlenud tasuta bussisõidu ning kellel ei ole juba olemas isikustatud Ühiskaarti.

7.      Koolid väljastavad kaardid õpilastele koolidele jagatud tabelisse kantava nime ja allkirja vastu.

8.      Väljastatavad kaardid on isikustamata, isikustamine tuleb ise teha. Nendel õpilastel, kellel on varasemast isikustatud bussikaart olemas ja kasutusel, ei ole vajadust uut kaart võtta, sest uue kaardi isikustamisel, seotakse eelmine Ühiskaart selle isiku küljest lahti.

9.      Huvikooli tasuta sõitvad lapsed kasutavad kas varasemalt soetatud või üldhariduskoolist tasuta saadud bussikaarti. Huvikoolis käivad tasuta sõiduõigusega lapsed, kellel bussikaarti ei ole, saavad selle vajadusel kätte huvikoolist. Huvikooli töötaja saab tasuta kaardid kätte Pärnumaa Ühistranspordikeskusest, teatades vastavast soovist e-mailile: vilja@pytk.ee

Kaartide isikustamine:

10.  Iga õpilane peab enne kasutamist oma kaardi isikustama. Ainult isikustatud kaardiga saab tasuta sõiduõiguse taotletud kodu ja kooli peatuste vahel. Juhime tähelepanu, et kui bussikaardina kasutatakse e-õpilaspiletit, tuleb ka see eelnevalt isikustada.

11.  Õpilase bussikaardi isikustamine tähendab kaardi numbri sidumist õpilase isikukoodiga, mitte mingil juhul lapsevanema või kellegi teise isikukoodiga! Kui kogemata on õpilase bussikaart isikustatud kellegi teise isikukoodiga, tuleb selle kaardi lahtiisikustamiseks saata digiallkirjaga avaldus aadressile info@pilet.ee . Avalduses tuleb näidata kaardi 11-kohaline number ja isikukood, mille küljest soovitakse kaart lahti isikustada.

Valesti isikustatud bussikaartide lahtiisikustamise avalduse võib esitada ka kooli töötaja korraga mitmete  valesti isikustatud kaartide lahti isikustamiseks.

12.  Nii ühiskaarti kui ka e-õpilaspiletit saab isikustada internetis aadressil: https://parnu.pilet.ee alajaotuses: „Isikusta". Pärnu-Jaagupi Põhikooli e-õpilaspiletid tuleb isikustada samal lehel olevas alajaotuses. "ISIC-kaardi sidumine". Koidula Gümnaasiumi e-õpilaspiletid ei ole bussikaardina kasutatavad.

13.  Kui õpilasel ei ole ID-kaarti, saab kaarti isikustada ka keegi teine, kuid selleks peab ta ennast lehel https://parnu.pilet.ee sisse logima. Kaarte saab isikustada ka 1 € eest müügi-punktides, mille loetelu on samal interneti lehel.

14.  Täiskasvanul saab olla ainult üks isikustatud bussikaart. Igal õpilasel saab olla aga samaaegselt kolm isikustatud bussikaarti: üks isikustatud Ühiskaart, üks isikustatud e-õpilaspilet ja üks isikustatud ISIC-kaart. Tasuta sõit, soodustused, piletid ja raha on kasutatavad võrdelt kõigi nende kaartidega.

Kaartide kasutamine:

15.  Kaarti saab kasutada tähtajatult, kuid tasuta sõiduõigus on tähtajaline.

16.  Tasuta sõiduõiguse annab õpilasele igakordne kaardi valideerimine bussi sisenemisel.

17.  Kaart võimaldab tasuta sõitu kodu ja üldhariduskooli vahel 14 korda nädalas, kodu ja huvikooli vahel 10 korda nädalas ja õpilaskodus elavatel õpilastel 6 korda nädalas.

18.  Sõiduõiguse kontrollimisel peab õpilane esitama kontrolörile lisaks bussikaardile ka isikut tõendava pildiga dokumendi.

19.  Kaardile on võimalik laadida raha, millega erinevates maa- ja linnaliini bussides pileteid osta (Pärnus, Tallinnas, Tartus, jm) ning osta 30-päeva pileteid. Kaart annab õiguse kasutada bussipiletite ostmisel õpilastele mõeldud soodustusi aastaringselt.

20.  Soovitame kirjutada kaardi tagaküljel olevale  valgele ribale kaardi omaniku nime, et kaardid ei läheks vahetusse.