Uudised ja teated

« Tagasi

Informatsioon tööandjale

Meil on heameel teatada, et alates 1. maist alustas töötukassa uue teenuse – koolitustoetus tööandjale – pakkumist. Kui Teie ettevõte vajab tuge sobivate oskustega töötajate leidmisel või töötajate koolitamiseks muutuste olukorras, võib koolitustoetus olla Teile abiks.

Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu, koolitusel osalemisega seotud sõidukulu ning töötaja palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Töötukassa saab hüvitada tööandjale kulude kogusummast üldjuhul kuni 50%, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta. Kui leiate sobiva töötaja töötukassa poolt pakutavate klientide seast, siis on meil võimalik hüvitada kuni 100%, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot töötaja kohta. Koolitustoetuse maksmise otsuse teeb avalduse alusel koolitustoetuse hindamiskomisjon. Koolitustoetus on riigiabi (täpsemalt vähese tähtsusega abi).

Nii värbamise kui ka muutuste olukorras toetab töötukassa pikemaajalisi koolitusi, mis eeldavad Teilt lisakulutusi võrreldes töötaja koolitamiseks tehtud tavapäraste kuludega. Koolituse maht peab olema vähemalt 80 akadeemilist tundi ja koolitus võib kesta kuni ühe aasta. Koolitustoetuse avaldus tuleb esitada enne koolituse algust.

Töötajate värbamiseks saame koolitustoetust pakkuda kindlaksmääratud ametites (https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/koolitustoetus-tootajate-varbamiseks), kui Teil ei ole õnnestunud sobivate oskustega töötajaid töötukassa abil leida. Töötukassa toetab töötajate värbamist sellistesse ametitesse, mis OSKA tööjõuvajaduse uuringute kohaselt on lähiaastatel kasvava tähtsusega ning millele ei ole ettevalmistatud piisavalt sobivate oskustega töötajaid.

Muutuste olukorras saame koolitustoetust pakkuda, kui töötajate tööalased oskused ja teadmised vajavad täiendamist seoses Teie ettevõtte majandustegevuse ümberkorraldamisega, uue tehnoloogia kasutuselevõtuga või kvalifikatsiooninõuete uuenemisega.

Täiendavat infot koolitustoetuse tingimuste kohta leiate meie kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/koolitustoetus-tooandjatele

Koolitustoetuse taotlemise avalduse saate esitada enda jaoks sobival viisil e-töötukassas, e-postile koolitustoetus@tootukassa.ee , posti teel või töötukassa esinduses kohapeal. Tekkinud küsimused saate saata e-posti aadressile koolitustoetus@tootukassa.ee. Koolitustoetuse taotlemisel nõustavad Teid töötukassa tööandjate konsultandid, kelle kontaktid leiate siit https://www.tootukassa.ee/content/tooandjate-konsultantide-kontaktid

 

 Eesti Töötukassa