« Tagasi

Koduõendusteenuse tutvustus

Kes vajab koduõendusteenust? Koduõendusteenus on mõeldud patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid ta vajab veel meditsiinilist abi. Samuti võib kodust õendusabi vajada piiratud liikumisvõimega inimene, kes ei suuda oma haigusest tulenevate probleemide tõttu ise arsti juurde minna – seega on koduõde ka oluliseks ühenduslüliks perearsti/raviarsti ja abivajaja vahel. Koduõde osutab õendusteenust patsiendi kodus.

Kuidas toimub suunamine koduõendusteenusele? Patsiendi koduõendusteenusele suunamise vajaduse otsustab perearst või eriarst. Teenuse saamiseks on vajalik saatekiri, millele arst märgib patsiendi terviseprobleemid ja vajaliku ravi. Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta, selle eest maksab haigekassa. Haigekassa poolt tasutud teenus katab koduõe töö, transpordikulud patsiendi juurde ja protseduuride tegemiseks kasutatud materjali (tilkinfusioonid, veenikanüülid, haavahooldusvahendid) kulu. Teenuse hind ei kata arsti poolt eelnevalt retseptiga määratud ravimite (nt astmaravimid, kõrgvererõhktõve ravimid) ega arsti poolt eelnevalt määratud meditsiiniseadmete (nt stoomihooldusvahendid, glükomeetri testribad diabeetikutel) kulu.

Millised on koduõe poolt osutatavad teenused? Koduõendusvisiidil tehtavate toimingute hulka kuuluvad muuhulgas:

• õendusalane nõustamine (nt abivahendite kasutamise õpetamine, pereliikmete juhendamine ja õpetamine; toitumisalane nõustamine);

• õendustoimingute teostamine (nt lamatiste profülaktika ja ravi, vererõhu mõõtmine, asendravi, püsikateetri hooldus, epitsüstostoomi hooldus ja vahetus, haava- ja haavandite

ravi, veresuhkru mõõtmine glükomeetriga);

• arsti otsuse alusel raviprotseduuride (nt haavaõmbluste eemaldamine haavalt; hapnikravi; ravimite manustamine, valuravi) ja vajadusel teatud laboriuuringute tegemine;

• vähihaige sümptomaatiline ravi ja vaevuste leevendamine.

Koduõe ülesandeks ei ole käia kodus patsiendilt laboratoorsete uuringute teostamiseks analüüse võtmas. Samuti ei ole koduõe ülesandeks transportida patsienti haiglast koju või kodust haiglasse.

Halinga valla elanikele on koduõendusteenus tagatud SA Vändra Tervisekeskuse kaudu, kellega on Haigekassa sõlminud lepingu vastava teenuse osutamiseks. Halinga valla territooriumil osutab koduõenduteenust perearsti või eriarsti saatekirja alusel SA Vändra Tervisekeskuse koduõde Regyta Eriste.

Teenust puudutavate küsimuste korral pöörduge oma perearsti poole või haigekassa infotelefonile 16363.

 

Anneli Kaljur

Halinga valla sotsiaalnõunik

Regyta Eriste

koduõde