Valla Teataja

1/29/18

Valla Teatajat saab kodulehelt lugeda peale kahe või enama nädala möödumist paberkandjal lehe ilmumisest.

Reklaami avaldamise kord Valla Teatajas (21. jaanuar 2014 korraldus nr 25)

Kaastööd ja reklaamid palume saata e-posti aadressil ajaleht@halingavald.ee.

2018. aastast jätkab ajaleht Põhja-Pärnunumaa valla piirkonnalehena. Vaata http://www.pparnumaa.ee/ajaleht.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Author: ANDRUS PEETSON