Esimesse klassi astuja toetus

4/4/16

Esimesse klassi astuja toetust määratakse ja makstakse Halinga valla üldhariduskoolides või hariduslike erivajadustega lastele mõeldud õppeasutuses õppiva lapse vanemale või lapse seaduslikule esindajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Halinga vallas.

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks ja toetus makstakse välja hiljemalt viie päeva jooksul taotluse esitamise päevast.

 

Author: RIINI ÕIGE