4/4/16

Halinga Vallavalitsus määrab ja maksab:

1. Riiklike toetusi - toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus.

2.  Halinga Vallavalikogu poolt kinnitatud sissetulekust sõltuvaid ja sõltumatuid toetusi. 

Author: RIINI ÕIGE