Tugiisiku teenus puudega lapsega perele

11/27/16

Teenuse eesmärk on jõustada puudega lapsega peresid kõikide pereliikmete eest hoolitsemiseks, pere toimetuleku tagamiseks ja igapäevaelus aktiivseks osalemiseks. Tugiisiku teenuse sisuks on koostöö pereliikmetega tagamaks puudega lapsele tingimused võimetekohaseks arenguks, hoolduskoormuse jagamisel, sotsiaalsete võimete arendamisel. Oluline on pereliikmetele pakkuda emotsionaalset ning psühhosotsiaalset tuge.

Teenuse osutamise koht on pere juures kodus ja/või koos pereliikmetega kodust väljas, et toetada pereliikmete aktiivset osalemist sotsiaalses elus (vaba aeg, huvitegevus).

Teenuse osutamise kestvus ja maht määratakse kindlaks kolmepoolses lepingus (pere, tugiisik ja vallavalitsus). Teenuse osutamise periood sõltub konkreetse pere vajadustest ning tugiisiku perega kohtumise kestuseks arvestatakse üldjuhul 1,5 kuni 2 tundi.

Puudega lapsega perele tugiisiku teenuse osutamise määramist reguleerivad õigusaktid on:

Author: RIINI ÕIGE