4/4/16
Halinga Vallavalitsuse poolt korraldatavad ja osutatavad teenused on:
 • koduteenus
 • väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
 • tugiisikuteenus lapsega perele
 • tugiisikuteenus puudega lapsega perele
 • tugiisikuteenus puudega lapsele õppeasutuses
 • täisealise isiku hooldus
 • sotsiaaltransporditeenus
 • isikliku abistaja teenus
 • varjupaigateenus
 • turvakoduteenus
 • sotsiaaleluruumi tagamine
 • võlanõustamisteenus
Author: RIINI ÕIGE