Abivajavast lapsest teatamine

8/28/17

Igal inimesel on kohustus abivajavast lapsest teatada

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu.  Lapse abistamiseks suunatud tegevused hõlmavad lastekaitsetööd kõige laiemas tähenduses, sh toetused ja teenused, koostöö lapse ja tema perega jms.

Abivajavast lapsest teata Halinga Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile tel 447 3710, 56644562 või e-postil kerttu.k@halingavald.ee

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaohus oleva lapsele tuleb reageerida viivitamatult ning sekkuda ohu ära hoidmiseks või lõpetamiseks. Hädaohus olevast lapsest teata politseile tel 112 või Halinga Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile tel 44 73 710, 56644562 või e-postil kerttu.k@halingavald.ee

Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja juhendamine. Juhend. Lasteombudsman.

Kasulikud kontaktid:

  • Lasteabitelefon 116111 töötab ööpäevaringselt, et teavitada abivajavast lapsest.
  • Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitseüksuse valvetelefon Lääne piirkonnas 5142536 on ööpäevaringne telefon spetsialistidele ning mõeldud eelkõige kasutamiseks juhul, kui abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks on vajalik lastekaitsealane tugi.
Author: ANDRUS PEETSON