Halinga Vallavolikogu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks

12/16/16

Ühinemisläbirääkimiste voorud on lõppenud. Valminud on Halinga, Vändra ja Tootsi vald ning Vändra alevi ühinemisleping.

Läbirääkimiste protokollid:

1. Protokoll 28.06.2016

2. Protokoll 02.08.2016 (ühinemislepingu projekt 02.08.2016 seisuga)

3. Protokoll (sotsiaalvaldkond)

4. Protokoll 30.08.2016

5. Protokoll 18.10.2016

6. Protokoll 01.12.2016

Halinga Vallavolikogu tegi  06. aprillil 2016 ettepaneku Tõstamaa, Varbla, Koonga, Are, Vändra ja Tootsi  vallavolikogule ning Vändra alevivolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Halinga Vallavolikogu 06. aprilli 2016 otsus nr 9.  

Vastused Halinga Vallavolikogu otsusele:

1. Vändra Alevivolikogu 14.04.2016 otsus nr 10

2. Tõstamaa Vallavolikogu 15.04.2016 otsus nr 75

3. Vändra Vallavolikogu 27. aprilli 2016 otsus nr 15

4. Koonga Vallavolikogu 28. aprilli 2016 otsus nr 98

5. Tootsi Vallavolikogu  19. mai 2016 otsus nr 25

6. Varbla Vallavolikogu 17. mai 2016 otsus nr 73

7. Are Vallavolikogu 19. mai 2016 otsus nr 31

 

Halinga Vallavolikogu 15.06.2016 otsus nr 22 "Uue ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" 

Tootsi Vallavolikogu  16. juuni 2016 otsus nr 53

    

Author: RIINI ÕIGE