Koha-aadresside korrastamine

2/3/15

Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid. Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine.

Koha-aadresside määramise töökäik on kirjeldatud Aadressiandmete käsiraamatus

Author: RIINI ÕIGE