Blanketid

5/9/17

Avalik kord

Rahvastikuregistri toimingud

Sotsiaal ja tervishoid

Avaldused paberkandjal tätimiseks ja esitamiseks

  arvutiga käsitsi
Hooldajatoetuse taotlus odt pdf
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlus odt pdf
I klassi astuja toetuse taotlus odt pdf
Koduteenuse taotlus odt pdf
Sotsiaaltoetuse taotlus odt pdf
Sotsiaaltransporditeenuse taotlus odt pdf
Taotlus sünnitoetuse I osa saamiseks odt pdf
Taotlus sünnitoetuse II osa saamiseks odt pdf
Taotlus hoolduse lõpetamiseks odt pdf
Toitlustamise toetuse taotlus õppeasutuses odt pdf
Taotlus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude tasumiseks odt pdf

Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastamaja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige  blankett välja.

Haridus

  arvutiga käsitsi
Taotlus garantiikirja väljastamiseks odt pdf

Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastamaja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Aadressilt http://www.pjmk.ee/dokumendid.php leiate järgmised blanketid:

  • Astumine beebikooli
  • Astumine eelõppesse
  • Astumine põhiõppesse
  • Lahkumisavaldus
  • Garantiikiri

Pärnu-Jaagupi Põhikool

Aadressilt https://www.pjkool.ee/blanketid.php leiate järgmised blanketid:

  • Avaldus 1. klassi astumiseks
  • Avaldus 2.-9. klassi astumiseks
  • Avaldus põhikoolist lahkumiseks

Kultuur, sport ja külaliikumine

Ehitus ja planeerimine

Riigi poolt kinnitatud taotluste ja teatiste vormid:

Majandus

Keskkond

NB! Osad PDF-formaadis blanketid on täidetavad. Täitmiseks on vajalik programmi Adobe Reader olemasolu. Ärge unustage täidetud blanketti salvestada!

 
Author: ANDRUS PEETSON